De Kade MOET sluiten en wel NU!

Als bewoners van de Karel Doormanstraat in Bergen Op Zoom, ervaren wij al geruime tijd ernstige overlast veroorzaakt door de activiteiten van Woonondersteunende Zorg De Kade. We begrijpen dat deze individuen, wanneer onder invloed van drugs, zich niet altijd kunnen gedragen. Echter, is het onaanvaardbaar dat deze situatie voortduurt en onze wijk onveilig maakt. Het is onze kinderen die niet veilig kunnen spelen op straat en onze bewoners die worden geconfronteerd met bedelende personen van De Kade.

De constante aanwezigheid van cliënten die buiten hangen en drugs gebruiken heeft een verlammende impact op onze gemeenschap. Ondanks herhaalde meldingen en gesprekken met de autoriteiten, zien we geen enkele verbetering. We hebben beloftes gehoord, politieke betrokkenheid gezien, maar de daadkracht van de gemeente blijft uit.

Lees verder onder de advertentie

Het simpelweg inzetten van meer politie en handhaving is geen afdoende oplossing voor het complexe probleem van woonondersteunende zorg. Wat wij nodig hebben, is een structurele oplossing die ervoor zorgt dat onze wijk weer leefbaar wordt. Dit betekent dat De Kade moet verdwijnen uit onze buurt. We eisen geen loze beloftes meer, geen vage toezeggingen voor de toekomst. Wij eisen actie, en wel nu!

Het is onacceptabel dat onze levens al jarenlang worden beïnvloed door deze situatie. We hebben de hoop verloren in de capaciteit van de gemeente om dit probleem aan te pakken. Mensen verhuizen, anderen durven hun huis niet meer uit. Dit is onaanvaardbaar in een samenleving waarin veiligheid en welzijn van haar burgers voorop zouden moeten staan.

Het is tijd om dit probleem professioneel aan te pakken en onze wijk terug te geven aan haar bewoners. Wij dringen er bij u op aan om onmiddellijke actie te ondernemen en De Kade te sluiten. Het is genoeg geweest.

 

Petitie beëindigd

372 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Buurtbewoners

Stuur Een Email

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2734 Handtekeningen

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

101 Handtekeningen

Tekenen Promoten