Buurtsteunpunt Spanjaardstraat moet blijven!

Houdt GGZ-inloopvoorzieningen open

 

Lees verder onder de advertentie

De gemeente Rotterdam wil alle vijftien GGZ-inloopvoorzieningen in de stad sluiten. Al op 31 december sluiten de deuren van de eerste zes inloopvoorzieningen omdat de gemeente niet langer subsidie zal verstrekken. Ook het Buurtsteunpunt van het Leger des Heils aan de Spanjaardstraat in Delfshaven zal moeten sluiten. Dit buurtsteunpunt ontvangt vier dagen per week gemiddeld tachtig mensen per dag. Hier krijgen zij ondersteuning die zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Met name voor bezoekers met serieuze GGZ-problematiek en/of verward gedrag maakt het buurtsteunpunt een groot verschil. Door hun inzet wordt al tien jaar uitsluiting van deze kwetsbare groep voorkomen. De gemeente meent dat deze doelgroep ondergebracht kan worden in de huizen van de wijk en noemt dat inclusie.

Wij spreken ons uit tegen dit schadelijke beleid én roepen de gemeente op om niet te bezuinigen op het uitvoerende werk in de wijken, maar op de grotere kostenposten in de zorg zoals overhead, administratie en management-beloningen.

 

WIJ

Bewoners, winkeliers, religieuze, culturele, maatschappelijke, zorg en welzijnsorganisaties, buurtinitiatieven en de wijkraden van Bospolder-Spangen-Tussendijken, Middelland-Nieuwe Westen en van Mathenesse

 

CONSTATEREN DAT

  • de meest kwetsbare Rotterdammers de dupe worden van het sluiten van de GGZ-inloopvoorzieningen;
  • de gemeente inzet op een verschuiving van zorg naar welzijn en de wijk vanwege het zorginfarct. Het sluiten van de GGZ-inloopvoorzieningen zal dit zorginfarct op termijn alleen maar vergroten;
  • expertise van de zorg in GGZ-inloophuizen niet kan worden vervangen door of overgedragen aan welzijnsvoorzieningen. Daarvoor is te weinig personeel en kennis;
  • dit besluit ten koste kan gaan van de huidige bezoekersgroep in de huizen van de wijk. Ook bestaat het risico dat het de kwetsbare vrijwilligers afschrikt en zij zich handelingsonbekwaam zullen gaan voelen;
  • opgebouwde relaties moeten worden beëindigd. Als bezoekers hun weg naar de huizen van de wijk niet kunnen vinden, zij zich niet thuis voelen of vanwege hun gedrag niet welkom zijn, is de kans op terugval groot. Dit betekent dat er teruggegrepen wordt naar verslavende middelen, schulden worden opgebouwd en dat verbindingen verloren gaan, met vereenzaming tot gevolg. De kracht van de GGZ-inloopvoorzieningen ligt in presentie en preventie en jarenlange en duurzame opbouw van relaties;
  • de veiligheid van deze kwetsbare Rotterdammers in het geding komt evenals de veiligheid van de overige wijkbewoners;
  • de uitdagingen binnen de zorg zodoende op het bordje van politie en handhaving terecht zullen komen. 

VERZOEKEN

De gemeente Rotterdam GGZ-inloopvoorzieningen, zoals het buurtsteunpunt aan de Spanjaardstraat, open te houden om de meest kwetsbare Rotterdammers de zorg te geven die ze nodig hebben.

Petitie beëindigd

187 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ineke Palm

Stuur Een Email

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

102 Handtekeningen

Steunbetuiging voor dansgezelschap de Stilte

2734 Handtekeningen

Tekenen Promoten