Erkegemseput Oostkamp: verkavelingsplannen

In maart 2016 hebt u ons met uw massale steun en uw duidelijk standpunt perfect geholpen. De verkavelingsplannen voor het dempen van de vijver en het bouwen van 16 woningen werden toen door de Gemeente Oostkamp heel duidelijk afgewezen.

 

Lees verder onder de advertentie

Vandaag echter werden diezelfde plannen,  door dezelfde aanvrager, onder een andere vorm maar met exact dezelfde bedoeling,  nl. brutaal geldgewin,  voor de tweede keer ingediend, nu bij de Provincie !!

We moeten duidelijk voor ogen houden hoe super belangrijk ons pleidooi is voor onze toekomst  :  het verdwijnen van de put is een definitieve aanslag op de natuur die nooit meer kan terug gedraaid worden.

In niet mis te verstane termen willen wij een krachtig en duidelijk signaal geven tegen de ingediende plannen voor het dichtgooien van de Erkegemse Put.  Wij willen ten allen prijze vermijden dat deze groene centrale long (die bestaat sinds 1932 !) en die het rustpunt betekent binnen de Oostkampse wijk Erkegem, volledig en definitief verloren zou gaan.

We leven in een sfeer waar iedereen natuurbehoud in al zijn vormen ondubbelzinnig toe  juicht.    We zijn intens bezig met optimale levenskwaliteit, persoonlijke levensbalans, onthaasting.  Ook de klimaatverandering en de gevolgen daarvan houden ons bezig.  Het is dan ook de plicht van iedereen om zorg te dragen voor de bestaande natuurlijke omgeving.

 

Laat dit niet alleen belangrijk zijn voor de bewoners nu, maar ook voor de toekomstige generaties.  Het zou mooi zijn mochten de kinderen van de wijk en van daarbuiten, samen met hun vriendjes ook in de toekomst verzekerd zijn van een rijke natuurlijke omgeving, en geen milieu van bakstenen en beton.

 

We kunnen niet aanvaarden dat de wet van het harde geldgewin van één persoon primeert op deze bestaande unieke groene plek die de eigenheid van de wijk Erkegem uitmaakt.  Wij zijn fier op de uitzonderlijke levenskwaliteit in onze buurt .  Help ons om het zo te houden.

 

Alvast onze hartelijke dank om deze petitie te ondertekenen en verder te delen op sociale media.  Met deze verkorte URL kan je vrienden en familie vragen om deze petitie ook te ondertekenen :  https://petitie24.nl/s1759

Namens de buurtbewoners van de wijk Erkegem, Oostkamp

 

P.S.  De persoonsgegevens die gevraagd worden mogen en worden nergens anders voor gebruikt dan voor deze eenmalige petitie, ze zijn alleen door de opsteller van de petitie in te zien.

Petitie beëindigd

731 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Nico

Stuur Een Email

Geen Grote Evenementen in Park Oudegein!

3272 Handtekeningen

STEUN HET AMSTERDAMSE MIEN RUYSPLANTSOEN

672 Handtekeningen

Verkeerstuin Utrecht ook in 2025 in beweging !!

162 Handtekeningen

Tekenen Promoten