Aanleggen van zebrapaden Vlijtseweg

Betreft: Veiligheid Vlijtseweg, Vlijtsekade en aanpalende wegen.
 
Doel
Het doel van deze petitie is om de verkeersveiligheid in de buurt Vlijtse te verbeteren door het aanleggen van zebrapaden in de 30-kilometerzone. Dit zal niet alleen bijdragen aan het oplettender maken van het verkeer, maar ook zorgen voor veilige oversteekplaatsen voor alle buurtbewoners. 
 
Redenen voor de aanleg van zebrapaden
Toename van het verkeer door nieuwbouw:
Aan de kade zijn meer dan 62 nieuwe woningen gebouwd. In Park Marialust zijn 84 nieuwe woningen recent opgeleverd. Ook verwachte toename van verkeer door nieuwbouwplannen Zwitsalterrein (ook extra woningen) en de bouw van het zwembad. Deze uitbreiding leidt tot een aanzienlijke toename van het verkeer in onze wijk. 
 
Toename van jonge gezinnen
Het aantal jonge gezinnen met kinderen in onze buurt neemt toe. Deze kinderen moeten regelmatig de weg oversteken om naar school, naar de speeltuin, of naar vriendjes te gaan. Veel kinderen in onze buurt lopen of fietsen naar school. Zebrapaden op strategische locaties langs deze routes zouden de veiligheid enorm verbeteren en ouders in de buurt gemoedsrust geven. Hetzelfde geldt voor aantal oudere bewoners in de Vlijtseweg. Voor hen zijn veilige oversteekplaatsen ook essentieel om zelfstandig en veilig door de wijk te kunnen bewegen.
 
Nieuwe speeltuinen
Er is recent een speeltuin gekomen en er komt er nog een bij de Dukdalf. Dit betekent dat het aantal spelende kinderen dat de straat moet oversteken toeneemt.
 
Inrichting van de hofjes
De hofjes in de buurt (bijvoorbeeld bij de Dukdalf en Vlijtsekade) zijn mooi ingericht, maar de beplanting zorgt in combinatie met het vele verkeer voor een lastige en soms gevaarlijke oversteek. Een zebrapad helpt hierbij.
 
Onveilige verkeerssituaties
Door de grote hoeveelheid auto's door de wijk en het feit dat er vaak ingehaald wordt, ontstaan er regelmatig onveilige situaties. Zebrapaden zouden de bestuurders dwingen om beter op te letten. Daarnaast staan auto's geparkeerd in de Vlijtseweg, waardoor auto's inhalen.
 
Vlijtsekade
Naast de Vlijtseweg, zie je ook verkeer via de Vlijtsekade. Gewenst is hier ook een oplossing voor te vinden. We gaan hierover graag in gesprek met de gemeente. 
 
Initiatief van buurtbewoners
Deze petitie toont de betrokkenheid en het initiatief van de buurtbewoners. Het gemeentebestuur zou hiermee de sterke gemeenschapszin en de gezamenlijke inzet voor veiligheid kunnen erkennen en ondersteunen.
 
Verkeersincidenten
Uit gegevens blijkt dat er een aantal verkeersincidenten hebben voorgedaan, recentelijk nog een ongeval met letsel op de Vlijtseweg. Het aanleggen van zebrapaden kan deze incidenten aanzienlijk verminderen.
 
Wat we ook zien:
De zebrapaden lijken misschien minder noodzakelijk vanwege de maximum snelheid van 30 kilometer die hier geldt. In de praktijk zien we echter dat veel automobilisten het lastig vinden zo rustig te rijden op de lange, kaarsrechte weg. Twee zebrapaden zullen automobilisten hopelijk extra bewust maken van kwetsbare verkeersdeelnemers.
 
Tot slot:
Er is vaker snelheid gemeten, echter dit argument gaat niet in om snelheid, maar om oplettendheid van de verkeersdeelnemers en dus de veiligheid. 
 
Deel je onze zorgen? Teken dan onze petitie! 
 
Dank je wel! 

 

Stichting Beheer de Vlijtsekade

Lees verder onder de advertentie

Teken Deze Petitie!

92%
Handtekeningen: 92
Doel Handtekeningen: 100
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stichting Beheer De Vlijtsekade

Stuur Een Email

Stem tegen flexwoningen in de Woudhoek

277 Handtekeningen

Red Kinderboerderij de Waalrakkers

1315 Handtekeningen

Nieuwe speel tuin Lijsterbeslaan

105 Handtekeningen

Tekenen Promoten