Onveilige situatie Schimmelpennincklaan

Ons doel!

Deze petitie heeft het doel om genoeg handtekeningen te verzamelen waarmee naar de gemeente Winterswijk gegaan kan worden om iets gedaan te krijgen aan de onveilige verkeerssituatie op de Schimmelpennincklaan.

Lees verder onder de advertentie

Na aanpassing van de Schimmelpennincklaan is er ter hoogte van de Abraham Kuyperstraat een fietsers oversteekplaats gekomen waarbij in die situatie de fietsers voorrang hebben. Deze oversteek ligt op een verkeersdrempel, waarbij de drempel net gelegen is ná een bocht. De bocht ter hoogte van de ingang van de wijk Hoge Wieber (Savornin Lohmanstraat). De haaietanden op de drempel zijn slecht zichtbaar. De fietsers komen uit de wijk of uit het plantsoen aan de kant van de obs De Bargerpaske. Zij zijn slecht zichtbaar voor automobilisten en worden door de automobilisten pas na de bocht opgemerkt waardoor het te laat is om te remmen. Met alle gevolgen van dien.

Wat willen we!

Er moet iets aan gedaan worden. Er kan gedacht worden aan een andere voorrangssituatie. Dus fietsers geen voorrang. Of véél duidelijker aangeven dat er een gevaarlijke situatie is, bijvoorbeeld met een knipperbol. Op dit moment staan er een aantal borden, waardoor je als automobilist ook niet meer weet waar je het eerst naar moet kijken. Deze laatste aanpassing van de gemeente heeft de oversteek eerder onveiliger dan veiliger gemaakt.

Wat is er al gedaan!

Vanaf maandag 7 maart 2016 is er vanuit de buurt de Hoge Wieber en door ouders van de obs De Bargerpaske al actie gevoerd. Voorbijgangers, ouders op school en buurtbewoners zijn reeds voor een handtekening benaderd. Maar lang niet iedereen hebben we al kunnen bereiken. Daarom deze mogelijkheid om ook online onze petitie te tekenen.

Wat gaat er met de petitie gebeuren!

De handtekeningen worden allemaal verzameld en zullen aangeboden worden in de week van 13 maart aan de verantwoordelijke bij de gemeente. Dit zal gebeuren door een afvaardiging van mensen uit de wijk, ouders van school en van Veilig Verkeer Nederland.

Dus steunt u ons in deze actie, zet dan uw handtekening uiterlijk woensdag 15 maart 2016.

Petitie beëindigd

96 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Ilona

Stuur Een Email

Tekenen Promoten