Wij willen ons huisdier houden

Op 19 juni is er door staatssecretaris Sharon Dijksma een brief naar de 2e kamer gezonden met daarbij de lijsten met exotische zoogdieren die wel, niet of onder speciale voorwaarden gehouden mogen worden. Dit betekent dat we straks bijvoorbeeld geen Russische dwerghamster mogen hebben want deze staat op de negatieflijst.

Wie

Mensen met huisdieren

Lees verder onder de advertentie

Constatering

We moeten vaststellen dat er op de lijst met (exotische) zoogdieren die niet meer - of onder voorwaarden - gehouden mogen worden, soorten staan die al gedurende lange tijd op een goede manier gehouden worden. Bijvoorbeeld de Russische dwerghamster, Campbellís dwerghamster, chinchilla en degoe. Dit zijn allemaal kleine soorten die door veel Nederlanders al jaren als huisdier gehouden worden met een grote mate van dierenwelzijn. Ook veel andere dieren die op deze lijsten geplaatst zijn, zijn prima houdbaar met in achtneming van hun (dieren)welzijn. De manier waarop de positieflijst tot stand gekomen is, is zowel politiek, wetenschappelijk als juridisch incorrect.

Doel

Met deze petitie roepen we de leden van de tweede kamer op om de positieflijst zoogdieren, zoals deze voorgesteld is door staatssecretaris Dijksma, af te wijzen. De manier waarop deze positieflijst tot stand gekomen is, geeft daar alle reden toe en om er bij de staatssecretaris op aan te dringen opnieuw naar de samenstelling van de lijsten te kijken en in goed overleg met vertegenwoordigers van uit de dierhouderij te komen tot een betere samenstelling. Om zo dieren die al vele jaren door duizenden mensen als huisdier gehouden worden op de juiste lijst te plaatsen.

Petitie beëindigd

1091 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Stuur Een Email

Missie Hoofdkwartier

576 Handtekeningen

Hou het cultuuraanbod op het Domplein!

1476 Handtekeningen

De jaarlijkse Gooiese Karavaan moet blijven!

2681 Handtekeningen

Tekenen Promoten