Stop plan 40 mannelijke statushouders op de Mient in Capelle a/d IJsel

Wij zijn bezorgd vanwege het plan om 40 mannelijke statushouders bij elkaar op de Mient te huisvesten in een omgebouwd bedrijfspand waarin gewoond en gewerkt gaat worden. Het is een experiment, een experiment dat de integratie moet bevorderen, maar dat volgens ons juist niet doet.  Ook de statushouders zijn niet gebaat bij zo'n grote clustering van uitsluitend mannen. De gemeente Capelle a/d IJssel kan putten uit eigen ervaring wat er gebeurt bij een te grote clustering van bepaalde groepen en zou toch beter moeten weten. Wij kunnen ons daarom niet aan de indruk onttrekken dat enige profileringsdrang op landelijk niveau van de gemeente en/of enkele gemeenteambtenaren, aan dit plan ten grondslag ligt.

 

Lees verder onder de advertentie

Wij verwachten grote problemen als het plan in deze vorm wordt doorgedrukt

De gemeente hoopt dat zulke problemen uitblijven.

 

Wij baseren onze verwachtingen op de realiteit, de praktijkervaring binnen Capelle en de dagelijkse berichtgeving van de media. 

De gemeente baseert haar verwachtingen op wensdromen.

 

Het plan van de gemeente heeft een groot afbreukrisico en dat risico op materiële en immateriële schade wordt afgewenteld op ons, de buurtbewoners, maar ook op de statushouders.

 

De gemeente heeft een taakstelling t.a.v. de opvang van statushouders. Dat begrijpen wij, maar de gemeente heeft ook een andere taakstelling en dat is een taakstelling die ons welzijn en onze veiligheid moet borgen. Dat is blijkbaar al moeilijk genoeg gezien de huidige problemen op het industrieterrein van de Mient, het Vuykterrein en elders binnen Capelle.

 

Wij verzoeken de gemeente af te zien van het huidige plan. Terug te gaan naar de tekentafel en te komen met een nieuw, goed onderbouwd plan voorzien van een gedegen risicoanalyse.

 

 

 

Petitie beëindigd

172 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Mario

Stuur Een Email

Petitie NIEUWE VERKIEZINGEN! Lees,Deel & doe mee

330 Handtekeningen

Verzekeraars vergoed onze zorg! #verzekerME!

2833 Handtekeningen

Voor Andere Tijden, weg met de bezuiniging

86482 Handtekeningen

Tekenen Promoten