Lange tunnel voor de Leidse Stevenshof

Petitie lange tunnel voor Leidse Stevenshof

Lees verder onder de advertentie

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof dringt er bij Provinciale Staten en de gemeente Leiden op aan de tunnel langs de Stevenshof met ruim een kilometer te verlengen. Zie voor details:

http://www.wijkraadstevenshof.nl/wp-content/uploads/2016/09/Tunnelverlenging.-Bijlage-2.pdf

Het dringende verzoek van de Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof aan Provinciale Staten wordt van harte ondersteund door alle belanghebbende Stevenshofse buurtverenigingen. De voordelen staan in het kader vermeld.

Om onze vraag aan de Provincie kracht bij te zetten, vragen we iedereen die de lange tunnel steunt de petitie te tekenen.

 

De belangrijkste voordelen van een ondergrondse weg tot aan de A44 zijn:

  • geen uitwaaiering van uitlaatgassen uit een open bak, de tunnelmonden liggen verder af van de wijk en de tunnelventilatielucht kan gecontroleerd naar de oostelijke zijde worden afgeblazen;
  • geen geluidsoverlast;
  • geen aantasting van het bovenliggende landschap, en dus:
  • geen beperking van zicht, boerengebruik en natuurwaarden;
  • de extra kosten zijn beperkt tot minder dan 1,4% van het totale budget;
  • de op- en afritten liggen tot vlak voor de aansluiting op de A44 ondergronds, zodat de polder vrijwel geheel kan worden hersteld;
  • de lange tunnel voldoet aan de wens van de Minister van Infrastructuur & Milieu om op dat deel van de A44 de snelheid van 120 km/u te behouden;
  • het voorstel voldoet aan de kernwaarden van alle provinciale politieke partijen;
  • er is geen verschil met de realisatietijd van de huidige inpassing;
  • de rechtszekerheid biedende planologische bestemmingen veranderen niet en de extra proceduretijd is gering: zowel GS als PS kunnen het Provinciale Inpassingsplan binnen enkele maanden aanpassen.

 

 

 

 

Petitie beëindigd

1087 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

HMM Oltheten

Stuur Een Email

Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof

Geef Frans een kans!

769 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3188 Handtekeningen

Tekenen Promoten