Betaalbaar met Deltasteur naar nieuwbouw De Steur

Voor iedereen (ook als je niet aanwezig kan zijn op woensdag 26 oktober a.s. bij het gemeentehuis van Kampen).

 

Lees verder onder de advertentie

Moeten de leden van Deltasteur de dupe worden van de verhoging van de huurprijs door Sportfondsen Nederland, met goedkeuring van de gemeente Kampen?

 

Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van Deltasteur (20 oktober)  j.l. werd duidelijk dat Deltasteur €35.000 op jaarbasis meer kosten kan verwachten door de huurprijzen die Sportfondsen Nederland wil gaan hanteren. Dit betekent dat de huur per baan verdubbeld wordt ten opzichte van de huidige huur. De prijs is gelijk gebleven, alleen geldt het niet meer voor een 50m baan maar voor een 25m baan.

Sportfondsen heeft  te kennen gegeven aan het bestuur van Deltasteur hier geen verandering in aan te willen brengen. Zij houden zich aan de prijzen die in de aanbestedingsovereenkomst (met de gemeente) staan. Het bestuur en de sportraad is hier niet in gekend. De gemeente heeft naar onze mening over het hoofd gezien wat de gevolgen voor Deltasteur zouden kunnen zijn. Verdubbeling van de kosten , € 35 000 op jaarbasis.

Als alles blijft zoals het nu is dan zullen de leden van Deltasteur per 1 januari 2017 fors meer contributie en wedstrijdkosten gaan betalen! De contributie rijst dan voor veel leden wellicht te veel de pan uit. Dat vinden wij geen wenselijke situatie en vrezen voor een verlies van het aantal leden, met alle gevolgen van dien.

 

Wat verwachten we van de gemeente Kampen? 

 

Naast alle inzet die het bestuur al getoond heeft en alles wat ze nog gaat ondernemen, willen we, als leden van Deltasteur, de gemeenteraad bewegen tot actie.

Wat verwachten we van de gemeente Kampen

- Ondersteuning bij de onderhandelingen van Deltasteur met Sportfondsen Nederland.
- Hulp bij het betaalbaar houden van de zwemsport in de gemeente Kampen

 

Dit alles om de onze leden niet de dupe te laten worden van de enorme prijsverhoging waar we nu mee worden geconfronteerd. Laat daarom van je horen!

 

Petitie beëindigd

689 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Sander de Velde

Stuur Een Email

Deltasteurlid

TERRAS RESTAURANT RAFI PALMGRACHT

195 Handtekeningen

Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

3022 Handtekeningen

Tekenen Promoten