Teken tegen 1000 geiten naast Landgoed Zuylestein

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

Lees verder onder de advertentie

De ondertekenaars van deze petitie willen hun grote zorg uiten en bezwaar maken tegen het voornemen om goedkeuring te verlenen aan de nieuwbouw activiteiten aan de Rijksstraatweg 1 te Leersum. Dit ten behoeve van een geitenmelk-houderij met ca. 1000 geiten. Het gaat om open stallen met een hoogte van 10 meter!

 

Het is u bekend dat deze boerderij ligt op de grens van Leersum en Amerongen. Wij maken ons grote zorgen omtrent de risico's voor de volksgezondheid zoals Q-koorts en eventuele nog onbekende ziektes die, zoals bekend, spontaan kunnen ontstaan bij grootschalige veehouderij. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beschrijft in een van haar brochures de effecten van een dergelijk bedrijf op de volksgezondheid. Een citaat uit deze brochure. "Een besmetting is niet te voorkomen". Deze besmetting ontstaat op het moment dat geiten lammeren. In dit geval ook nog in een open stal.

 

Een belangrijke wandel- en fietsroute (waar ook veel kinderen over naar school gaan) loopt vlak langs de boerderij waar de geiten vrij zullen gaan rondlopen en grazen.

 

Omwonenden maken zich daarnaast grote zorgen over geluid- en stankoverlast. Aangezien deze veehouderij vlak bij de dorpskern van Amerongen ligt en pal tegen het historisch Landgoed Zuylestein aan.

 

Van verre komen mensen naar Leersum / Amerongen om van dit heel bijzondere landgoed genieten. Landgoed Zuylestein is voor velen een geliefd plek om te wandelen en te recreëren. Wij vragen B&W zich te realiseren dat Zuylestyein voor de bevolking van Amerongen en Leersum als een stadspark dient.

 

De laatste jaren hebben veel vrijwilligers zich ingezet voor het behoud van dit eeuwenoude landgoed (ca.1400). Vindt u dat zo'n modern grootschalig bedrijf past direct naast een eeuwenoud landgoed?

 

Het is inmiddels bekend dat er alternatieve lokaties zijn. Op meer dan voldoende afstand van bewoning.

 

Wij verwachten van uw College dat zij er alles aan zal doen dat de kwaliteit, de leefbaarheid en de volksgezondheid niet in gevaar komen.

 

NB:

 

Ook inwonenden van de gemeente Gemert-Bakel maken zich grote zorgen over de vestiging van een geitenhouderij in hun gemeente. Een citaat uit het Eindhovens-dagblad16 december.  

 

"De gemeenteraad zou op 14 juli al het voorbereidingsbesluit, een stop van een jaar op nieuwe vergunningen, in behandeling hebben genomen. Dat zegt raadslid Ton Vogels (Lokale Realisten) "Maar de geitenhouder diende een paar dagen daarvoor op één A4-tje een vergunningsaanvraag in." Toen was het te laat. Een eenmaal ingediende aanvraag valt niet onder een voorbereidingsbesluit.

Martijn Knoops heeft in mei te kennen gegeven dat hij een geitenhouderij op Muizenhol wil beginnen. Dat zorgde direct al voor commotie in de omgeving, vanwege het risico op Q-koorts. Het is de geitenhouder en de gemeente niet gelukt deze onrust weg te nemen. Wethouder Van Extel erkent dat het weinig zin heeft door te gaan met de gesprekken, nu het vertrouwen weg is. Ook de voorgenomen informatie-avond wordt uitgesteld. "We denken dat er ook in een GGD-advies weinig vertrouwen is." Het college gaat nu Q-koortsdeskundigen in de arm nemen. Zoals een huisarts, een veearts, de Universiteit Wageningen, de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht en het RIVM. "Ze krijgen alle vragen die er leven. We vragen hen om samen aan tafel te gaan zitten en met een advies te komen ten aanzien van Muizenhol", vertelt ze. En mocht dat positief zijn, maar kan de maatschappelijke onrust toch niet worden weggenomen? "Ik weet echt nog niet of wij wel of niet een vergunning gaan verlenen", bezweert Van Extel".

Zie ook

 

http://www.ed.nl/regio/gemert-e-o/gemert-bakel/gemert-bakel-raadpleegt-q-koortsdeskundigen-1.6673706

 

en nog een link

 

 Jaar geen geiten op gehele grondgebied Gemert-Bakel uit de Tweet van https://twitter.com/q_koorts/status/810582604391055364?refsrc=email&s=11

 

 

 

Petitie beëindigd

134 Handtekeningen
> De beheerder heeft zelf deze petitie beëindigd, hierdoor kan er niet meer getekend worden!
Deze Petitie Is Gestart Door:

Alard

Stuur Een Email

Verzekeraars vergoed onze zorg! #verzekerME!

3166 Handtekeningen

Geen verplichte QRcode in onze strijd tegen corona

29606 Handtekeningen

Stop de kap van 123 bomen in het Weizigtpark Dordt

579 Handtekeningen

Tekenen Promoten